Privaatsuspoliitika

1. Andmekaitse lühidalt
Üldine informatsioon
Järgmine teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on andmed, mida saab isiklikult tuvastada. Andmekaitse kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege käesoleva teksti all meie andmekaitseväljavõtteid.

Andmete kogumine sellel veebisaidil
Kes vastutab selle veebisaidi andmete kogumise eest?

Selle veebisaidi andmetöötluse viib läbi veebisaidioperaator. Selle veebisaidi trükikoda leiate oma kontaktiandmed.

Kuidas me teie andmeid kogume?
Ühest küljest kogutakse teie andmed nende edastamisel. Need võivad olla näiteks kontaktvormi sisestatud andmed.

Muud andmed koguvad veebisaidi külastamisel automaatselt või teie arvutisüsteemid teie nõusolekul. See on peamiselt tehnilised andmed (näiteks Interneti -brauser, opsüsteem või lehe kuvamisaeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt niipea, kui selle veebisaidi sisenete.

Miks me kasutame teie andmeid?
Osa andmeid kogutakse, et tagada pakkumine ilma veebisaidi vigadeta. Muid andmeid saab kasutada teie käitumise analüüsimiseks.

Millised õigused teil oma andmete osas on?
Teil on õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Teil on ka õigus taotleda nende andmete parandamist või mahasurumist. Kui olete andnud andmetöötluse nõusoleku, saate selle nõusoleku tulevikuks igal ajal tühistada. Samuti on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist teatud tingimustel. Lisaks on teil õigus esitada nõue pädeva kontrolliasutuse ees.

Selleks, aga ka muude andmekaitse küsimuste kohta saate meiega ühendust võtta igal ajal trükikodade suunas.

Analüüsi tööriistad ja kolmandad osapooled
Selle veebisaidi külastamisel saab teie navigeerimise käitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt küpsiste ja SO -nimelise analüüsiprogrammidega.

Nende analüüsiprogrammide kohta leiate üksikasjalikku teavet järgmisest andmekaitseväljavõttest.

2 majutus- ja sisujaotusvõrgud (CDN)
Väline majutus
See veebisait asub välise teenusepakkuja (Hoster). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid salvestatakse kasutaja tarnijate serverites. See võib hõlmata, kuid mitte ainult, IP -aadresse, kontakttaotlusi, metaandmeid ja kommunikatsiooniandmeid, lepingulisi andmeid, kontaktandmeid, nimesid, veebisaidile juurdepääsu ja muid veebisaidi kaudu loodud andmeid.

Hosterit kasutatakse meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega sõlmitud lepingu täitmiseks (Art. 6 lõige 1 Lit. F DSGVO).

Meie majutuse pakkuja töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik oma teenuse kohustuste täitmiseks ja järgib meie juhiseid nende andmete kohta.

Tellimislepingu järeldus

Ravi tagamiseks vastavalt andmekaitsele oleme lõpetanud oma majutuse pakkujaga ravilepingu.

3 Üldised märkused ja kohustuslik teave
Andmekaitse
Nende lehtede operaatoreid võetakse teie isikuandmete kaitseks väga tõsiselt. Kohtleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt õiguslike andmekaitsestandarditele ja sellele andmekaitse deklaratsioonile.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitu isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mida saate isiklikult tuvastada. See privaatsuspoliitika selgitab, millist teavet me kogume ja kuidas me seda kasutame. Ta selgitab ka, kuidas ja milleks tehakse.

Soovime rõhutada, et andmete edastamine Internetis (näiteks e -posti teel edastamisel) võib olla turvalünki. Andmete täielik kaitse kolmanda osapoole juurdepääsu eest pole võimalik.

Märkus vastutava kantselei kohta.
Sellel veebisaidil andmete töötlemise eest vastutava inimese leiate siit.

Vastutustundlik organ on loomulik või juriidiline inimene, kes määrab ainult või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (näiteks nimed, e -posti suunad vms).

Andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmine
Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Saate oma nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks piisab mitteametlikust suhtlusest meiega e -posti teel. Andmetöötluse seaduslikkust kuni see tühistamist ei mõjuta.

Õigus on andmete kogumise vastu erijuhtudel ja otsene reklaam (Art. 21 DSGVO)
Kui andmetöötlus põhineb ART -l. 6 abs. 1 lit. Kui dsgvo, on teil õigus oma isikuandmete töötlemisele igal ajal teie konkreetsest olukorrast saadud põhjustel; See kehtib ka nende sätete põhjal profiilide väljatöötamise kohta. Vastav juriidiline alus, mille alusel töötlemine põhineb sellel andmekaitse deklaratsioonil. Kui olete vastu, lõpetame teie isikuandmete ravi, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et teie huvide, õiguste ja vabaduste üle valitsevatel ravil on hädavajalikke õigustatud põhjuseid või et ravi eesmärk on väita, kasutada või kaitsta juriidilisi nõudeid (vastuväiteid (vastuväiteid, kaitsta DSGVO artikli 21.1 kohaselt).

Kui teie isikuandmeid käsitletakse otseturunduse eesmärkidel, on teil õigus igal ajal vastandada isikuandmete töötlemisele, mis puudutab teid nimetatud turunduse eesmärgil; See kehtib ka profiilide väljatöötamisel niivõrd, kuivõrd see on seotud nimetatud otseturundusega. Kui olete vastu, lakkavad teie isikuandmed otsese reklaami eesmärkidel (vastuväide vastavalt Saksamaa andmekaitseseaduse artikli 21 lõikele 2).

Õigus ressurssidele enne pädevat kontrolliasutust
GDPR -i rikkumise korral on huvilistel õigus kasutada kontrolliasutust, eriti nende harjumuspärase elukoha, töökoha või väidetava rikkumise koha liikmesriigis. Apellatsioonkaebuse õigust mõistetakse ilma mis tahes muu haldus- või kohtukaebuse kahjustusteta.

Õigus andmete teisaldatavusele
Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmisel automaatselt käsitleme, edastatakse teile või kolmandale osapoolele ühises vormingus ja loetavaks masina järgi. Kui taotlete andmete otsest ülekandmist teisele vastutavale isikule, tehakse seda ainult nii, et see on tehniliselt võimalik.

SSL või TLS krüptimine
Ohutuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu edastamise, näiteks tellimuste või päringute kaitsmiseks, mille saadate meile saidioperaatorina, kasutab see sait SSL -i või TLS -i krüptimist. Võite ära tunda krüptitud ühenduse, kuna brauseri suunajoon muutub “http: //” a “https: //” ja brauseri rea sümboli jaoks.

Kui SSL või TLS krüptimine aktiveeritakse, ei saa edastatud andmeid kolmandate osapoolte poolt lugeda.

Sellel veebisaidil krüptitud maksetehingud
Kui pärast lepingu sõlmimist kuludega on kohustatud edastama teie makseandmeid (näiteks kontonumber panga elukohaloa korral) on need andmed vajalikud maksete töötlemiseks.

Maksetoimingud tavapäraste maksevahendite kaudu (viisa/mastercard, pangandusdokument) viiakse läbi ainult SSL- või TLS -i krüptitud ühenduse kaudu. Võite ära tunda krüptitud ühenduse, kuna brauseri suunajoon muutub “http: //” a “https: //” ja brauseri rea sümboli jaoks.

Krüptitud suhtluse abil ei saa kolmandate osapoolte poolt meile edastatud makseandmeid lugeda.

Teave, mahasurumine ja parandus
Kohaldatavate õigussätete raames on teil õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, selle päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi ning vajaduse korral nende andmete parandamise või mahasurumise õiguse kohta. Selleks, aga ka muude isikuandmete küsimuste kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta trükikoda.

Õigus ravi piiramisele
Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega ühendust võtta igal ajal trükikojas näidatud suunas. Õigus ravi piiramisele on järgmistel juhtudel:

Kui vaidlustate meie salvestatud isikuandmete täpsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Kuni kinnitamine kestab, on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/ilmneb ebaseaduslikult, võite selle kõrvaldamise asemel taotleda andmetöötluse piiramist.
Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid teil on vaja, et nad kasutaksid, kaitsta või jõustada juriidilisi nõudeid, on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut selle kõrvaldamise asemel.
Kui olete esitanud vastuväite vastavalt kunstile. DSGVO 21 lõige 1 tuleb läbi viia teie huvide ja meie omade kaal. Kuni pole kindlaks tehtud, millised huvid valitsevad, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, saab neid andmeid – lisaks salvestamisele – käsitleda ainult teie nõusolekul või juriidiliste nõuete koostamise, teostamise või kaitsmise või mõne teise loomuliku inimese õiguste kaitseks või kaitseks seaduslik või Euroopa Liidu või liikmesriigi olulise avaliku huvi põhjustel.

Vastuväide reklaamimeilidele
Oleme vastu kontaktiandmete kasutamisele, mis on avaldatud trükikohustuse raames reklaami ja informatiivse materjali saatmiseks, mida pole sõnaselgelt taotletud. Lehtede operaatorid jätavad selgesõnaliselt õiguse võtta juriidilisi toiminguid reklaamiteenuse saatmise korral, näiteks elektrooniliste e -kirjade kaudu.

4. Andmete kogumine sellel veebisaidil
Küpsised
Meie Interneti -lehed kasutavad SO -nimega “küpsiseid”. Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei põhjusta teie terminali seadme kahjustusi. Neid hoitakse ajutiselt seansi (seansi küpsised) või püsivalt (püsivad küpsised) teie lõplikus seadmes. Seansi küpsised elimineeritakse teie visiidi lõpus automaatselt. Püsivad küpsised jäävad teie lõplikusse seadmesse, kuni need ise kõrvaldate või kuni veebibrauser kõrvaldab need automaatselt.

Mõnel juhul saab meie saidile sisenemisel (kolmanda osapoole küpsised) salvestada ka kolmanda osapoole küpsiseid. Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda ettevõtte teatud teenuseid (näiteks küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitu funktsiooni. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, kuna mõned veebisaidi funktsioonid ei töötaks ilma nendeta (näiteks ostukorvi funktsioon või videote visualiseerimine). Muid küpsiseid kasutatakse kasutajakäitumise hindamiseks või reklaami näitamiseks.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi (vajalikud küpsised) läbiviimiseks või teie soovitud teatud funktsioonide (funktsionaalse küpsiste funktsiooni funktsiooni jaoks) pakkumiseks või veebisaidi optimeerimiseks (näiteks küpsised mõõdatavad Veebipublikut) hoitakse kunsti 6 (1) lit. F DSGVO, kui pole täpsustatud mõni teine ​​juriidiline alus. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamiseks oma teenuste tehniliselt tasuta ja optimeeritud pakkumiseks. Kui küpsiste ladustamise nõusolek on taotletud, põhineb kõnealuste küpsiste ladustamine eranditult sellel nõusolekul (artikkel 6 lõige 1 lit. DSGVO -le); Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Saate oma brauseri konfigureerida küpsiste paigaldamise kohta informeeritud ja lubada neid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt ja aktiveerida küpsiste automaatse elimineerimise brauseri sulgemisel. Kui keelate küpsised, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Kui küpsiseid kasutavad kolmandad osapooled või analüüsimisel, teavitame teid sellest eraldi andmekaitse deklaratsiooni raames ja vajadusel taotleme teie nõusolekut.

Serveri registreerimisfailid
Lehtede pakkuja kogub ja salvestab teavet SO -nimelise serveri registreerimisfailides, mille teie brauser meid automaatselt edastab. Need on:

Brauseri ja brauseri versiooni tüüp
Kasutatud operatsioonisüsteem
Võrdlus URL
Juurdepääs arvuti hostinimile
Serveri rakenduse aeg
IP -adress
Need andmed ei sulandu teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine põhineb kunstil. 6, 1. jagu, DSGVO kiri F. Veebisaidi operaator on õigustatud huvi vigade tehniliselt tasuta esitlemise ja oma veebisaidi optimeerimisel, mille jaoks tuleb salvestada serveri registreerimisfailid.

Kontaktvorm
Kui saadate meile järelepärimisi kontaktvormi kaudu, salvestame teie andmed konsultatsiooni vormi kohta, sealhulgas teie esitatud kontaktiandmeid, konsultatsiooni töötlemiseks ja järgmiste küsimuste töötlemiseks. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb ART -l. 6 (1) Lit. B DSGVO Kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik eelnevatele meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb ravi meie õigustatud huvil meile suunatud konsultatsioonide tõhusa ravi vastu (artikkel 6 lõike 1 (f) DSGVO) või teie nõusolekul (artikkel 6 (1) (a) DSGVO ) kui seda nõutakse.

Kontaktvormi sisestatud andmed jäävad meie juurde, kuni palute meil need kõrvaldada, nõustuda nende salvestamiseks või andmete salvestamise eesmärk ei ole enam rakendatav (näiteks pärast seda, kui oleme oma päringu töötlemise lõpetanud) . Kohustuslikke õigussäteid – eriti kaitseperioode – ei mõjuta.

Konsultatsioon e -posti, telefoni või faksi teel
Kui võtate meiega ühendust e -posti, telefoni või faksi teel, salvestab teie konsultatsioon, sealhulgas kõik sellest tulenevad isikuandmed (nimi, konsultatsioon), ja töötleme meie rakenduse töötlemiseks. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb ART -l. 6 (1) Lit. B DSGVO Kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik eelnevatele meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb ravi meie õigustatud huvil meile adresseeritud konsultatsioonide (artikli 6 lõike 1 (f) DSGVO) tõhusa töötlemise vastu või teie nõusolekul (artikkel 6 lõike 1 (a. ) Dsgvo) kui seda nõutakse.

Andmed, mille saadate meile kontakttaotluste kaudu, jäävad meile, kuni palute meil need kõrvaldada, nende nõusolek nende salvestamiseks tühistada või andmete salvestamise eesmärk ei ole enam rakendatav (näiteks pärast teie taotlust). Kohustuslikke õigussäteid – eriti õiguslikke kaitseperioode – ei mõjuta.

Registreerimine sellel veebisaidil
Sellel veebisaidil saate registreeruda, et kasutada selles lisafunktsioone. Kasutame selle jaoks sisestatud andmeid ainult selleks, et kasutada konkreetset pakkumist või teenust, mille jaoks olete registreerunud. Registreerimise käigus nõutav kohustuslik teave tuleb esitada tervikuna. Vastasel juhul lükkame tagasi registreerimise.

Juhul, kui olulised muudatused toimuvad näiteks pakkumise rakenduses või tehniliselt vajalike muudatuste korral kasutame seda kirje ajal esitatud e -posti aadressi, et teid sellest teavitada.

Registreerimise käigus sisestatud andmeid töödeldakse selleks, et rakendada registreerimisega loodud kasutajasuhte ja vajadusel muude lepingute algatamiseks (artikkel 6 lõige 1 lit. B DSGVO).

Registreerimise käigus kogutud andmeid salvestab meil sellel veebisaidil registreerimise ajal ja seejärel kustutatakse. Juriidilisi kaitseperioode ei mõjuta.

5 Sotsiaalmeedia
Suhtlusvõrgustiku pistikprogrammid Shariffiga
Sellel veebisaidil kasutatakse sotsiaalmeedia pistikprogramme (näiteks Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr).

Tavaliselt saate pistikprogramme ära tunda vastavate sotsiaalsete võrgustike logode järgi. Andmekaitse tagamiseks sellel veebisaidil kasutame neid pistikprogramme ainult koos lahendusega, mida nimetatakse “Shariff”. See rakendus takistab sellel veebisaidil oleva integreeritud pistikprogrammide edastamist lehte esimest korda sisestades andmete vastavale pakkujale.

Ainult siis, kui aktiveerite vastava pistikprogrammi, klõpsates nuppu Associated, loodi otseühendus tarnijaserveriga (nõusolek). Niipea kui pistikprogrammi aktiveerite, saab vastav pakkuja teabe, et olete seda veebisaiti oma IP -aadressiga külastanud. Kui olete ühendatud oma sotsiaalmeedia kontoga (näiteks Facebook), saab vastav pakkuja määrata teie külastuse sellele veebisaidile teie kasutajakontole.

Pistikprogrammi aktiveerimine on nõusolek kunsti tähenduses. 6 lõige 1 Lit. DSGVO -le. Selle nõusoleku saate tuleviku jaoks igal ajal tühistada.

Facebooki pistikprogrammid (“nagu” ja “jaga”)
Sellele veebisaidile on integreeritud Facebooki sotsiaalse võrgustiku pistikprogrammid. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Iirimaa. Kuid Facebooki andmetel kantakse kogutud andmed ka Ameerika Ühendriikidesse ja teistele kolmandatele riikidele.

Sellel veebisaidil saate ära tunda Facebooki pistikprogrammid Facebooki logo või nupu “Meeldise” jaoks. Facebooki pistikprogrammide kokkuvõte leiate siit: https://develers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_de.

Seda veebisaiti külastades luuakse plugina kaudu teie brauseri ja Facebooki serveri vahel otseühendus. Sel moel saab Facebook teavet, mida olete seda veebisaiti oma IP -aadressiga külastanud. Kui klõpsate oma Facebooki kontoga ühenduse ajal Facebooki nupul “Meeldib”, saate selle veebisaidi sisu oma Facebooki profiiliga linkida. See võimaldab Facebookis seostada teie külastuse selle veebisaidi kasutajakontoga. Soovime rõhutada, et meil pole lehtede tarnijatena teadmisi edastatud andmete sisust ega selle kasutamisest Facebookis. Selle kohta leiate lisateavet Facebooki privaatsuseeskirjadest aadressil: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Kui te ei soovi, et Facebook seostaks teie veebisaidi külastuse oma Facebooki kasutajakontoga, sulgege oma Facebooki kasutajakonto seanss.

Facebooki pistikprogrammide kasutamine põhineb kunstil. 6, para. 1 lit. DSGVO f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi tagada sotsiaalmeedias võimalikult suure nähtavuse. Kui vastavat nõusolekut on taotletud, viiakse ravi läbi eranditult kunsti alusel. 6, 1. jagu, DSGVO kiri A; Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Instagrami pistikprogramm
Sellele veebisaidile on integreeritud Instagrami teenuse funktsioonid. Neid funktsioone pakub Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kui olete ühendatud oma Instagrami kontoga, saate selle veebisaidi sisu oma Instagrami profiiliga linkida, klõpsates nuppu Instagram. See võimaldab Instagramil seostada teie külastuse selle veebisaidi kasutajakontoga. Soovime rõhutada, et meil pole lehtede tarnijatena teadmisi edastatud andmete sisust ega selle kasutamisest Instagramis.

Andmete säilitamine ja analüüs põhineb artiklil 6 lõigul 1. F dsgvo. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi tagada sotsiaalmeedias võimalikult suure nähtavuse. Kui vastavat nõusolekut on taotletud, viiakse ravi läbi ainult ART alusel. 6, para. 1 lit. DSGVO A; Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Selle kohta leiate lisateavet Instagrami privaatsuseeskirjadest: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest pistikprogramm
Sellel veebisaidil kasutame Pinteresti sotsiaalvõrgustiku sotsiaalseid pistikprogramme, mida haldab Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Kui helistate lehele, mis sisaldab sellist pistikprogrammi, loob teie brauser otsese ühenduse Pinteresti serveritega. Pistikprogramm edastab registreerimisandmed USA Pinteresti serverisse. Need registreerimisandmed võivad sisaldada teie IP -aadressi, külastatud veebisaitide suunda, mis sisaldavad ka Pinteresti funktsioone, brauseri tüüpi ja konfiguratsiooni, rakenduse kuupäeva ja kellaaega, kuidas kasutate Pinteresti ja küpsiseid.

Andmete säilitamine ja analüüs põhineb artiklil 6 lõigul 1. F dsgvo. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi tagada sotsiaalmeedias võimalikult suure nähtavuse. Kui vastavat nõusolekut on taotletud, viiakse ravi läbi eranditult kunsti alusel. 6, 1. jagu, DSGVO kiri A; Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Lisateavet Pinteresti eesmärgi, ulatuse ja sellele järgneva töötlemise ja kasutamise kohta leiate selles osas ning oma privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta, teave Pinteresti andmekaitse kohta: https: //policy.pinstrest .com/de/privaatsus-polly.

6. Analüüsi- ja reklaamiriistad
Google Analytics
See veebisait kasutab Google Analyticsi veebiteenuse funktsioone. Tarnija on Google Ireland Limited (“Google”), Gordoni maja, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics kasutab SO -nimelise “küpsiseid”. Need on teie arvutisse salvestatud tekstifailid ja võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Ameerika Ühendriikide Google’i serverisse ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsiste ladustamine ja selle analüüsi tööriista kasutamine põhinevad Art 6 (1) Lit. F dsgvo. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajakäitumise analüüsida nii nende veebisaidi kui ka reklaami optimeerimiseks. Kui on taotletud vastavat nõusolekut (näiteks küpsiste ladustamise nõusolek), viiakse ravi läbi ainult ART alusel. 6, para. 1 lit. DSGVO A; Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

IP anonüüm

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümsuse funktsiooni. See tähendab, et enne Ameerika Ühendriikidesse edastamist lühendab Google teie IP -aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majandusruumi lepingu muudes lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP -aadress Ameerika Ühendriikide Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruandeid ja pakkuda muid veebisaidi tegevusega seotud teenuseid ja Interneti kasutamist veebisaidi operaatorile. Teie brauseri poolt Google Analyticsi osana edastatud IP -aadress ei sulandu teiste Google’i andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Küpsiste kasutamise saate tagasi lükata, valides oma brauseris sobiva konfiguratsiooni, kuid pidage meeles, et kui teete seda, ei saa te kogu selle veebisaidi funktsionaalsust kasutada. Lisaks saate vältida küpsise genereeritud andmete kogumist ja mis on seotud teie veebisaidi (sealhulgas teie IP -aadressi) kasutamisega, samuti nende andmete töötlemisega Google’i poolt, laadides alla ja installides Navigaatori pistikprogramm on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vastuväide andmete kogumisele

Google Analyticsi abil saate oma andmete kogumist vältida, klõpsates järgmisel lingil. Luuakse väljaarvamis küpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebisaidi tulevaste külastuste kohta: desaktiveerige Google Analytics.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutajaandmeid tegeleb, konsulteerib Google’i privaatsuseeskirjad: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tellimuste töötlemine

Oleme Google’iga sõlminud päringute töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Säilitusperiood

Google’i salvestatud andmed kasutaja ja sündmuste tasemel, mis on lingitud küpsiste, kasutaja identifikaatorite (näiteks kasutajatunnus) või reklaami ID -ga (näiteks DoubleCLCK küpsised, Androidi reklaami ID) anonüümsed või need elimineeritakse 14 kuu pärast. Üksikasjad leiate järgmisest lingist: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
See veebisait kasutab reklaami integreerimise teenust Google AdSense. Tarnija on Google Ireland Limited (“Google”), Gordoni maja, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google AdSense kasutab “küpsiseid”, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, et aidata veebisaidil kasutajate kasutamist analüüsida. Google AdSense kasutab ka SO -nimelise veebimajakaid (nähtamatu graafika). Nende veebimajakate kaudu saab analüüsida selliseid teavet nagu liikluse külastamine.

Küpsiste ja veebimajakate loodud teavet selle veebisaidi kasutamisel (sealhulgas teie IP -aadressi) ning reklaamivormingute edastamine edastab ja salvestab Google USA serverites. Google saab selle teabe edastada Google’i lepingupartneritele. Kuid Google ei ühenda teie IP -aadressi muude teie salvestatud andmetega.

Adsense küpsiste ladustamine põhineb artiklil 6 lõigu 1 lõigul. F dsgvo. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajakäitumise analüüsida nii nende veebipakkumise kui ka reklaami optimeerimiseks.

Küpsiste kasutamise saate tagasi lükata, valides oma brauseris sobiva konfiguratsiooni, kuid pidage meeles, et kui teete seda, ei saa te kogu selle veebisaidi funktsionaalsust kasutada. Selle veebisaidi kasutamisel teadke oma andmete töötlemist Google’i poolt vormis ja eelnimetatud eesmärkidel.

Google Analyticsi uuesti turundamine
See veebisait kasutab Google Analyticsi uuesti turundusfunktsioone koos Google’i reklaamide ja Google Doublecki ristfunktsioonidega. Tarnija on Google Ireland Limited (“Google”), Gordoni maja, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

See funktsioon võimaldab linkida Google Analyticsi uuesti turundamisega loodud reklaamisaajate rühmad Google ADSi ja Google Dobeclicki ristifunktsioonidega. Sel moel saab kohandatud reklaamisõnumeid ja teie huvide põhjal, mis on teie jaoks kohandatud sõltuvalt teie varasemast kasutamisest ja navigeerimiskäitumisest lõplikus seadmes (näiteks mobiiltelefon), näidata ka teises teie lõplikus seadmes ( Näiteks tahvelarvuti või PC).

Kui olete andnud oma nõusoleku, lingib Google teie veebis navigeerimise ajaloo ja rakendused teie Google’i kontoga sel eesmärgil. Sel viisil saate näidata samu kohandatud reklaamisõnumeid kõigis seadmetes, millega ühendate oma Google’i kontoga.

Selle funktsiooni toetamiseks kogub Google Analytics Google’i kasutajate poolt autentitud ID, mis on ajutiselt seotud meie Google Analyticsi andmetega, et määratleda ja luua publikuid seadmete vaheliste reklaamide orientatsiooniks.

Isikupärastatud reklaami desaktiveerimise abil saate püsivalt uuesti turule turgumisele/sihtimisele vastu seista; Järgige seda linki: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Teie Google’i kontol kogutud andmete koondamine põhineb ainult teie nõusolekul, mille saate Google’is anda või välja võtta (artikkel 6, lõige 1 lit. DSGVO -le). Andmekogumisprotsesside korral, mis ei ühenda teie Google’i kontole (näiteks kuna teil pole Google’i kontot või kui olete ühinemisele vastu olnud), põhineb andmete kogumine artiklil 6 (1) Lit. F dsgvo. Õigustatud huvi tuleneb asjaolust, et veebisaidi operaatoril on huvi külastajate anonüümse analüüsi vastu reklaami eesmärgil.

Lisateavet ja andmekaitses sätteid leiate Google’i andmekaitse avaldusest aadressil: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google’i reklaamid ja Google’i konversioonide jälgimine
See veebisait kasutab Google’i reklaame. Google Ads on Google Ireland Limited (“Google”) veebireklaamide programm, Gordoni maja, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google’i reklaamide osana kasutame SO -nimelise teisenduse jälgimist. Kui klõpsate Google’i reklaamil, luuakse konversioonide jälgimiseks küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida Interneti -brauser kasutaja arvutisse salvestab. Need küpsised kaotavad oma kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata kasutaja isiklikuks tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehti ja küpsis pole veel aegunud, siis Google ja me võime tunnistada, et kasutaja klõpsab reklaamil ja suunati sellele lehele.

Iga Google Ads’i klient saab erineva küpsise. Küpsiseid ei saa jälgida Google ADSi kliendi veebisaitidel. Konversiooniküpsise kaudu saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika loomiseks Google ADS -i klientidele, kes on valinud konversioonide jälgimise. Kliendid teavad kasutajate koguarvu, kes klõpsavad oma reklaamil ja suunati ümber teisendamise jälgimismärgisega sildiga lehele. Kuid nad ei saa teavet, mida saab kasutada kasutajate isiklikuks tuvastamiseks. Kui te ei soovi järgmisel -UP -s osaleda, saate selle kasutamise vastu hõlpsalt desaktiveerida Google’i teisenduse jälgimise küpsise kaudu oma Interneti -brauseri kaudu kasutaja konfiguratsioonis. Siis ei kaasata teid teisenduse jälgimise statistikasse.

“Konversiooniküpsiste” ladustamine ja selle jälgimisriista kasutamine põhinevad artiklil 6 (1). F dsgvo. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajakäitumise analüüsida nii nende veebisaidi kui ka reklaami optimeerimiseks. Kui on taotletud vastavat nõusolekut (näiteks küpsiste ladustamise nõusolek), viiakse ravi läbi ainult ART alusel. 6, para. 1 lit. DSGVO A; Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Lisateavet Google’i reklaamide ja Google’i konversioonide jälgimise kohta leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Saate oma brauseri konfigureerida küpsiste paigaldamise kohta informeeritud ja lubada neid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt ja aktiveerida küpsiste automaatse elimineerimise brauseri sulgemisel. Kui keelate küpsised, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

7. Uudistebülletään
Informatiivsed bülletääni andmed
Kui soovite saada veebisaidil pakutavat uudistebülletääni, palume e -posti aadressi, samuti teavet, mis võimaldab meil kontrollida, kas olete määratud e -posti aadressi omanik ja et olete nõus uudiskirja saama. Enam andmeid ei koguta ega ainult vabatahtlikult. Kasutame neid andmeid eranditult taotletud teabe saatmiseks ja ei edasta neid kolmandatele osapooltele.

Uudistebülletäänis registreerimisvormis toodud andmete töötlemine põhineb eranditult teie nõusolekul (artikkel 6 lõige 1 Lit. DSGVO -le). Saate oma nõusoleku andmete salvestamise, e -posti aadressi ja selle kasutamiseks uudiste bülletääni igal ajal saata, näiteks lingi “Tühista tellimus” lingi kaudu uudistebülletäänis. Juba läbi viidud andmetöötluse seaduslikkust ei mõjuta tühistamine.

Bülletääni vastuvõtmiseks pakutavaid andmeid salvestab meie või bülletääniteenuste tarnija, kuni saate sama maha ja see kustutatakse pärast selle mahavõtmist bülletääni jaotusloendist. See ei mõjuta andmeid, mida oleme muudel eesmärkidel salvestanud.

Kui olete uudiskirjade levitamise nimekirjast välja lasknud, salvestab teie e -posti aadressi meie või infolehtede teenusepakkuja musta nimekirja korral, et vältida tulevasi saadetisi. Musta nimekirja andmeid kasutatakse ainult selleks ja need ei sulandu muude andmetega. See täidab nii teie kui ka huvi õigusnõuete täitmise vastu, saates informatiivseid infolehti (õigustatud huvi kunstliku mõtte vastu. Musta nimekirja salvestusruum pole aja jooksul piiratud. Võite ladustamisele vastu seista, kui teie huvid ületavad meie õigustatud huvi.

8. Pistikprogrammid ja tööriistad
YouTube koos laiendatud andmekaitsega
See veebisait integreerib YouTube’i videod. Leheoperaator on Google Ireland Limited (“Google”), Gordoni maja, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Kasutame YouTube’i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube’i sõnul tähendab see režiim, et YouTube ei salvesta enne video vaatamist selle veebisaidi külastajate kohta mingit teavet. Andmete edastamine YouTube’i partneritele ei ole laiendatud andmekaitserežiim tingimata välistatud. Seega loob YouTube ühenduse Google Doublelicki võrguga, sõltumata sellest, kas vaatate videot.

Niipea kui alustate sellel veebisaidil YouTube’i videot, on loodud ühendus YouTube’i serveritega. See näitab YouTube’i serverile, milliseid meie lehti olete külastanud. Kui olete oma YouTube’i kontoga ühendatud, lubage YouTube’il oma navigeerimiskäitumine otse isiklikule profiilile määrata. Saate seda vältida, sulgedes oma YouTube’i konto.

Lisaks saab YouTube pärast video alustamist teie lõppseadmesse salvestada mitu küpsist. Nende küpsiste abil saab YouTube teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja pettuste katsete vältimiseks. Küpsised jäävad teie seadmesse, kuni need kõrvaldate.

Vajadusel saab pärast YouTube’i video algust aktiveerida muid andmetöötlusprotsesse, millele meil mingit mõju pole.

YouTube’i kasutatakse meie veebipõhiste pakkumiste atraktiivse esitluse huvides. See kujutab endast õigustatud huvi kunsti mõttes. 6 lõige 1 Lit. F dsgvo. Kui vastavat nõusolekut on taotletud, viiakse ravi läbi eranditult kunsti alusel. 6, 1. jagu, DSGVO kiri A; Nõusoleku saab igal ajal tühistada.

Lisateavet andmekaitse kohta leiate YouTube’is selle privaatsuseeskirjadest aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=de.